Spotkanie liderów Kościoła JUŻ CZAS. napiszmy historię razem

Termin: 10-12 lutego 2022 r.

Miejsce: Zatoka Sportu Politechniki Łódzkiej | Łódź

Organizatorzy: Archidiecezja Łódzka, Krajowa Służba Komunii CHARIS Polska, Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni.

Skąd pragnienie tego spotkania? Przeczytaj o marzeniach, które Bóg złożył w naszych sercach.

WIZJA

Jako jedna Rodzina w Chrystusie, stajemy w pokucie i uniżeniu, aby w poddaniu Duchowi Świętemu zacząć pisać historię razem, zatrzymując podziały i burząc mury uprzedzeń, tak aby „wszystko na nowo [zostało] zjednoczone w Chrystusie jako głowie” (Ef 1, 10).

MISJA

Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga, stworzonymi na Jego obraz i podobieństwo. Tworzymy jedną Bożą rodzinę. Dlatego z rozdartym sercem i wielkim smutkiem patrzymy na Ciało Chrystusa, które jest podzielone. Niesiemy marzenie Jezusa, który, modląc się do Ojca, prosił: „aby byli jedno” (J 17, 21). I bardzo chcemy je urzeczywistniać.

Spełniając Jego pragnienie, chcemy spotkać się z braćmi i siostrami z różnych wyznań i wspólnot kościelnych. Spotkać się wspólnie jako jedna Rodzina, ponieważ marzymy o tym, aby się poznać, poznać swoje historie, posłuchać siebie nawzajem, budować relacje i razem się modlić – wierząc i ufając, że tylko Duch Święty może na nowo uczynić nas jedno.

Stawiając kolejne kroki na drodze pojednania, wyrażamy naszą wdzięczność wobec duchowego dziedzictwa naszych ojców i ich poddaniu Duchowi Świętemu w obszarze działań na rzecz jedności chrześcijan. Honorując ich wkład w dzieło jednania, budujemy na ich doświadczeniu, kontynuując ich służbę w duchu Eliasza, który skłania „serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom” (Ml 3, 24).

Dlatego pragniemy stawać w uniżeniu i pokorze, „oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie” (Flp 2,3), pokutując za grzechy przeciw jedności. Wierzymy, że Duch Święty będzie uzdrawiał i leczył rany, które zadawaliśmy sobie w przeszłości. Pragniemy uzdrowienia naszych serc i relacji, aby w ten sposób razem tworzyć solidny fundament dla budowania mostów jedności, szacunku i miłości.

Wierzymy, że stając w posłuszeństwie Duchowi Świętemu, wnosząc przełomy, łamiąc uprzedzenia i tworząc nową kulturę szacunku, przyczynimy się do pisanego przez Ducha Świętego kolejnego rozdziału w historii Kościoła. W poddaniu Duchowi Świętemu, wsłuchując się w Jego wskazówki, pragniemy pisać z Nim historię razem, aby służyć dziełu jedności chrześcijan w Polsce, Europie i na świecie. Chcemy być znakiem dla świata, aby świat uwierzył w Jezusa (por. J 17, 21). Już czas. Jesteśmy gotowi.

Chcesz wziąć udział w wydarzeniu? Wszystkie szczegóły znajdziesz w sekcji:

Chcesz finansowo pomóc nam w organizacji Spotkania? Możesz zrobić to:

Masz pytania? Napisz do nas na maila: juzczas@glosnapustyni.pl