abp Grzegorz Ryś

Kościół rzymskokatolicki, Polska

Metropolita łódzki, członek Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski, członek zespołu inicjującego Krajową Służbę Komunii CHARIS w Polsce, członek watykańskiej Kongregacji ds. biskupów, doktor habilitowany nauk humanistycznych specjalizujący się
w historii Kościoła, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej
w latach 2007–2011, biskup pomocniczy krakowski w latach 2011–2017, arcybiskup metropolita łódzki od 2017, administrator apostolski sede vacante diecezji kaliskiej od 2010.