pastor Colin Symes

Teolog prezbiteriański, Szkocja

Pastor i teolog prezbiteriański. Licencjat z teologii zdobył na Uniwersytecie w Edynburgu, studiując między innymi pod kierunkiem prezbiteriańskiego teologa T. F. Torrance'a. W 2012 roku uzyskał magisterium z teologii na Międzynarodowym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Pradze. Przez ponad 25 lat przewodził zespołowi liderów w Community Church Edinburgh - Kościołowi wywodzącemu się z radykalnej protestanckiej tradycji. Zaangażowany jest również w posługę polskiej wspólnocie w Edynburgu m.in. przez współprowadzenie kursów Alpha i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć ewangelizacyjnych.