Kontekst spotkania liderów w Łodzi

 Kontekst spotkania liderów w Łodzi

Aby spotkanie „JUŻ CZAS. napiszmy historię razem” mogło się odbyć, potrzeba wysiłku na bardzo wielu płaszczyznach. Potrzebujemy przygotować nie tylko przestrzeń Zatoki Sportu w Łodzi, ale też naszych serc na to, co Bóg będzie chciał uczynić w swoim Kościele w kontekście jedności i pokuty za grzechy względem Boga i siebie nawzajem. To spotkanie – jak wierzymy – ma ogromne znaczenie dla relacji między chrześcijanami w Polsce. Zapraszam Cię do tworzenia tego spotkania razem z nami.

Treści zawarte w sekcji Aktualności są tworzone przez Głos na Pustyni (jednego z organizatorów).