Pokój!

Żyjemy w bardzo podzielonym świecie. Podziały są widoczne dziś właściwie wszędzie: w naszych rodzinach, społeczeństwie, w mediach społecznościowych. Niestety podziały są pielęgnowane również w Kościele.

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, w Ewangelii św. Jana 17 modlił się do swojego i naszego Ojca o to, byśmy my – Jego uczniowie, trwali z Nim i ze sobą nawzajem w jedności, a mimo tego dzisiaj, dwadzieścia wieków później, chrześcijaństwo stanowi najbardziej podzieloną wewnętrznie grupę religijną na świecie (!). Ten przygnębiający fakt – w oczach świata – czyni nasze głoszenie Ewangelii osłabionym i nieautentycznym, a ją samą pozbawia wiarygodności.

Wierzę, że jeśli jest jakaś nadrzędna rola, którą nasz Pan powierzył Kościołowi w odniesieniu do podzielonego świata, to jest nią to, aby przez słowa jednania i służbę pojednania (2 Kor 5, 18-19) Kościół był prawdziwym i pełnym mocy narzędziem jedności w otaczającym go świecie. Dla tego celu świat potrzebuje zobaczyć uczniów Jezusa RAZEM.

Dlatego też zapraszam na spotkanie liderów Kościoła (biskupi, pastorzy, prezbiterzy, pasterze wspólnot, liderzy służb, liderzy diakonii, inne osoby pełniące służbę przewodzenia), którego celem jest to, byśmy jako Kościół (wspólnoty, zbory, społeczności i ich główni przedstawiciele) stanęli razem w pokucie przed Bogiem i sobą nawzajem za grzechy, które popełniliśmy przeciwko jedności.

Wierzę, że to, co wydarzy się w Łodzi, będzie przede wszystkim spotkaniem Rodziny. Ludzi, którzy żyją doświadczeniem nowego narodzenia w Jezusie Chrystusie, a którzy dziś, dzięki Jego łasce, wzrastając w uczniostwie, służą temu, by widzieć jak cały Kościół poprzez odnowę Ducha Świętego – jak niegdyś pisał ks. Franciszek Blachnicki – staje się pełny, autentyczny, ewangeliczny i nadprzyrodzony. Ufam, że to spotkanie stanie się spotkaniem uczniów Jezusa – różnych, różnorodnych, ale połączonych rosnącym poczuciem tęsknoty. Spotkaniem braci sióstr, w których wzrasta pragnienie, aby ta istniejąca między nami separacja się skończyła i abyśmy mogli służyć i działać razem, jak Rodzina, jak rodzeństwo – pomimo istniejących między nami różnic, które kiedy stajemy w służbie jedności, mogą stać się dla nas prawdziwymi, ubogacającymi nasze życie darami.

Tym krótkim listem chcę zwrócić się do Ciebie, jako Brata, jako Siostry w Chrystusie, któremu/której Bóg powierzył służbę przewodzenia w Ciele Chrystusa. Kieruję go wraz z zaproszeniem na spotkanie liderów Kościoła w Polsce, na które – jak wierzę – najwyższy “JUŻ CZAS” (10-12 lutego 2022 roku). Podczas tego czasu wspólnie będziemy prosić Ducha Świętego, by uczynił swój Kościół – Oblubienicę, jedną Oblubienicę, będącą w jedności pomimo istniejących różnic i różnorodności – prawdziwym znakiem żyjącego w Nim Jezusa. Tak, aby świat uwierzył, że Bóg Go posłał (J 17, 23).

Karol Sobczyk